Tag : tilstandsrapport

Nyttig viden om en tilstandsrapport

Når en ejendom sættes til salg, kan sælgeren af ejendommen få en byggesagkyndig til at udforme en tilstandsrapport om boligen. En tilstandsrapport fungerer for boligen på samme måde som en varedeklaration gør for f.eks. madvarer, det primære mål med en tilstandsrapport er at vise, hvordan standen er på boligen vejet op mod andre boliger af samme type og alder. En tilstandsrapport beskriver bl.a. de synlige skader på huset, samt de mulige skader, der kan opstå på længere sigt. En tilstandsrapport giver køberen et generelt overblik over, om det økonomisk kan betale sig at købe huset til den markedssatte værdi, hvis der derefter skal udføres mange reparationer og forebyggelse af skader.

En tilstandsrapport beskriver kun det synlige

tilstandsrapportDen byggesagkyndige, der har til opgave at udfylde tilstandsrapporten er kun beskuer, han må ikke bore huller, eller skille noget i huset ad for at se efter eventuelle indvendige skader. Man får derfor ikke hele sandheden om boligens tilstand i en tilstandsrapport. Den byggesagkyndiges opgave er, at gå huset igennem for at dokumentere eventuelle skader, det han kigger efter er bl.a. brud, revner, svækkelser, deformiteter samt lækager i forbindelse med vådrum. Derudover skal han vurdere, hvor lang levetid det nuværende tag på boligen vil have, samt om der er forhold til stede i bebyggelsen, der med tiden kan fremprovokere eller være skyld i skader. Den byggesagkyndige skriver ikke om slidtage i en tilstandsrapport, da det må forventes at der, husets alder taget i betragtning, vil forekomme slidtage i de forskellige rum. Når den byggesagkyndige udformer tilstandsrapporten går han ud fra et skema, der er godkendt af Bygningsstyrelsen, han giver hvert rum og eventuelle skader karakter på en såkaldt K-skala, der går fra K0 til K3. K0 betyder at der kun forefindes kosmetiske skader, K1 betyder at der er en mindre alvorlig skade, K2 står for alvorlige skader og K3 er kritiske skader. Derudover kan den byggesagkyndige kommentere disse skader med betegnelserne ’IB’ og ’UN’, der står for hhv. ’ingen bemærkninger’ og ’bør undersøges nærmere’.

Om tilstandsrapport og lovgivning

Det er ikke et lovkrav, at der skal udformes en tilstandsrapport i forbindelse med salg af ens bolig, men mange husejere vælger alligevel at få den lavet. Hvis der i forbindelse med hussalget skal tegnes en ejerskifteforsikring er det et lovkrav, at der forefindes en tilstandsrapport, da denne bruges som klausul på at få erstatning for eventuelle skjulte skader, fejl og mangler i boligen. For den nye køber af ejendommen kan man også bruge en tilstandsrapport til at argumentere for at få nedslag i prisen på huset eller som begrundelse på ikke at ville købe. Står man som køber til en bolig med en tilstandsrapport i hånden, hvori der er en eller flere bemærkninger fra den byggesagkyndige med betegnelsen ’UN’, bør man genoverveje købet endnu en gang før man skriver under, det er nemlig i det fleste tilfælde ikke muligt at få udbetalt erstatning for skader, der burde havde været igennem en dybdegående undersøgelse inden man overtog huset.

Categories: Hus og have

Hvad er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er en samlet oversigt over eventuelle fejl og mangler i en bolig. Den benyttes oftest i forbindelse med salg af en bolig, og sælgeren bruger den til at prissætte huset.

En tilstandsrapport kan også bruges til at gennemgå huset for at finde frem til mulige forbedringer inden et salg. På den måde kan sælger bruge rapporten til systematisk at optimere og forbedre boligen ud fra et ret præcist billede om, hvilke ændringer der forøger boligens salgsværdi mest.

Når du skal have udfærdiget en tilstandsrapport, skal du bruge en bygningssagkyndig. Det er typisk et firma, som sender en professionel medarbejder ud til dig, hvorved han udfærdiger rapporten alene eller i fællesskab med dig.

Hvad koster en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er ikke obligatorisk, men den kan være ganske gavnlig, når du skal prissætte din bolig ved salg. Derfor er det også en god idé at få udført en rapport, når du overvejer at sælge.

Det koster gennemsnitligt mellem 4.000-10.000 kroner at få lavet en tilstandsrapport af en bygningssagkyndig, og prisen varierer naturligvis fra bolig til bolig. Derudover kan prisen også afhænge af rapportens omfang.

Vær i øvrigt opmærksom på, at hvis du ønsker at tegne en ejerskifteforsikring, så er det et krav at få udført en tilstandsrapport.

Tilstandsrapport-Danmark.dk kan du i øvrigt læse mere om, hvordan du får den billigste tilstandsrapport.

En del af huseftersynsordningen

En tilstandsrapport indgår som en af minimum to dele af de såkaldte huseftersyn. Et huseftersyn er en samlet gennemgang af boligens fejl og mangler rent bygningsmæssigt såvel som elinstallationer.

Hvis du vil have udfærdiget et samlet huseftersyn, skal du derfor både have en bygningssagkyndig til at foretage en tilstandsrapport. Derudover skal du have en autoriseret elinstallatør til at lave et eleftersyn og udføre en elinstallationsrapport.

Tilstandsrapport fra sælgers side

Der er flere fordele i, at sælgeren af boligen får udfærdiget enten en tilstandsrapport eller et samlet huseftersyn.

Først og fremmest er det indirekte med til at forhøje boligens værdi, da sælger kan bruge rapporten til at finde ud af, hvilke forbedringer der vil gavne boligens værdi og forhøje denne.

Dernæst er tilstandsrapport, som nævnt, også obligatorisk, hvis du som sælger ønsker at tegne en ejerskifteforsikring. Dette er en rigtig god idé, da du på den måde fralægger dig det almindelige ansvar på skjulte fejl og mangler i op til 10 år efter handlen er gennemført.

Tilstandsrapport fra købers side

En tilstandsrapport er dog også en fordel for køberen af boligen. Eftersom rapporten viser et grundigt billede og en klargøring af eventuelle fejl og mangler, kan køberen bruge rapporten i sin samlede vurdering af handlen.

Det kan være afgørende for, om køber ønsker at foretage handlen med det samme, eller om han vil have sælger til at udbedre skaderne først. Derudover skal rapporten også udfærdiges, hvis køber ønsker at tegne en ejerskifteforsikring.

Categories: Hus og have